คืนภาษี, ทำบัญชี, บัญชี, จดทะเบียน, จดทะเบียนบริษัท, ภาษีอากร, ตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนการค้า, จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
คืนภาษี, ทำบัญชี, บัญชี, จดทะเบียน, จดทะเบียนบริษัท, ภาษีอากร, ตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนการค้า, จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
คืนภาษี, ทำบัญชี, บัญชี, จดทะเบียน, จดทะเบียนบริษัท, ภาษีอากร, ตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนการค้า, จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

♦ เป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือ เป็นธุรกิจให้บริการ

♦ เป็นธุรกิจที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

♦ ชอบการทำงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และสามารถประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์

♦ ชอบการทำงานที่นำเสนอทางเลือก และอธิบาย ผลดี ผลเสีย ในแต่ละทางเลือกได้

♦ ชอบทำงานกับหน่วยงานที่พัฒนาตลอดเวลา

 

คืนภาษี, ทำบัญชี, บัญชี, จดทะเบียน, จดทะเบียนบริษัท, ภาษีอากร, ตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนการค้า, จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

KAC มั่นใจในความถูกต้องในการบันทึกบัญชี ว่าเป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชี และปรับปรุง

ให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร ในการคำนวณภาษี เราจึงขอคืนภาษีตามสิทธิที่ลูกค้าของเรามี

 

(ปี 2556: จำนวนภาษีที่ได้คืน คิดเป็นร้อยละ 90 ของมูลค่าที่ขอคืน)

 

หน้าแรก I แผนที่เว็บไซต์ I ติดต่อเรา

Copyright © 2014 KRAFT ACCOUNTING OFFICE Co.,Ltd. All rights reserved.